112 – Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocyZadania:
Zgodnie z Ustawą (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Ustala się numer „112” jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Dostępność:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Informacje:
112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym używanym w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Został wprowadzony w 1991.
Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.
Numer 112 współdziała z systemem lokalizacji, a po pracach udoskonalenia systemu lokalizacji (platforma lokalizacyjno-informacyjna) w 2010 r. powstał system Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zachowane zostaną telefony alarmowe służb – 997, 998 i 999 – m.in. po to, by nie obciążać nadmiernie numeru 112, który ma służyć do celów ratowniczych, a nie do zgłaszania np. kradzieży.

Dzień numeru 112
Komisja Unii Europejskiej zachęca, by każdego roku 11 lutego (11/2) poprzez przeróżne działania skierowane do swych mieszkańców przypominać o 112 wspólnym dla wszystkich numerze alarmowym. Taką działalność rozpoczęła Finlandia w roku 1997, a w roku 2009 już sześć państw wzięło udział w informacyjno-popularyzacyjnej kampanii prowadzonej 11 lutego.

Źródło:
1) Dz.U. 2014 poz. 243 – Ustawa z dnia 24 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
2) Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)
3) www.112.gov.pl
4) O numerze 112 (wersja anglojęzyczna)

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

445 total views, 1 views today