116123 – Telefon wsparcia emocjonalnegoZadania:
– pozwalanie rozmówcy na skorzystanie z prawdziwego kontaktu międzyludzkiego opartego na słuchaniu bez dokonywania oceny;
– oferowanie wsparcia emocjonalnego rozmówcom cierpiącym na samotność, będącym w stanie kryzysu emocjonalnego albo rozważającym popełnienie samobójstwa.

Dostępność:
w godzinach 14:00 – 22:00, 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek)

Informacje:
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. uruchomił pierwszą bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną 116 123 dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.
Działalność Poradni Telefonicznej 116 123 obejmuje następujące formy pomocy dla osób doświadczających kryzysu osobistego:
– prowadzenie telefonicznych konsultacji dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
– rozwijanie i udostępnianie systemu skierowania osób korzystających z pomocy telefonicznej do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających w celu kontynuacji pomocy;
– prowadzenie internetowych działań informacyjnych i edukacyjnych wspierających interwencje kryzysowe.
Działalność Poradni rozpoczyna się od 8-godzinnej dostępności (w godzinach 14.00 – 22.00) 5 dni w tygodniu. W dalszym etapie, po zebraniu doświadczeń i zbudowaniu koalicji oraz zaplecza finansowego planuje się zwiększyć dostępność do 24 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Etap ten poprzedzi ewaluacja jakości pracy, a także monitoring potrzeb (liczba prób połączenia się z numerem podczas zajętej linii).

Źródło:
1) www.116123.edu.pl
2) www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html
3) Tablice numeracji HESC z zakresu 116 i 118

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

324 total views, 1 views today