601 100 100 – Numer ratunkowy nad wodą (WOPR, MOPR)Zadania:
Do zadań Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z Ustawą (Dz. U. 2011 r. nr 208, poz. 1240) należą:
1) przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
2) dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
3) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4) zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia;
5) ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
6) transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
7) poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym.

Dostępność:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Informacje:
Podstawą Zintegrowanego Systemu Ratownictwa nad wodą jest numer ratunkowy 601100100, dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych, bezpłatny dla użytkowników sieci Plus.
Do obsługi połączeń powstały trzy Centra Koordynacji Ratownictwa WOPR, pełniące całodobowe dyżury w Sopocie, Giżycku oraz we Wrocławiu.
System oferuje niezawodną, szybką łączność ze wszystkimi kąpieliskami morskimi i śródlądowymi oraz jednostkami należącymi do systemu, a przez zastosowanie specjalistycznego oprogramowania umożliwia dyspozytorowi koordynację wielu zdarzeń i wypadków jednocześnie.

Źródło:
1) Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240 – Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2) Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR w Sopocie – numer ratunkowy nad wodą 601 100 100

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

350 total views, 2 views today