601 100 300 – Numer ratunkowy w górach (GOPR, TOPR)Zadania:
Do zadań Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego zgodnie z Ustawą (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241) należą:
1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub innym zdarzeniu;
2) dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ratowniczym;
3) udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4) zabezpieczeniu i ewakuacji osób przebywających w górach z terenów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia;
5) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, z dyspozytorem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
6) poszukiwaniu osób zaginionych w górach;
7) transporcie zwłok z gór.

Dostępność:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Informacje:
Podstawą Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w górach jest numer ratunkowy 601100300, dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych, bezpłatny dla użytkowników sieci Plus.
Do obsługi połączeń powstały osiem Centra Koordynacji, pełniące całodobowe dyżury w Sanoku, Szczyrku, Rabce, Krynicy-Zdrój, Kroczycach, Zakopanym, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.
Z numeru alarmowego można korzystać w całym paśmie polskich gór. Centrum Koordynacji GOPR znajduje się w Rabce, natomiast Centrum Koordynacji TOPR jest obsługiwane przez ratowników w Zakopanem.

Źródło:
1) Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241 – Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
2) Komisja Turystyki Górskiej – Numer ratunkowy w górach 601 100 300

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

451 total views, 1 views today