987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoZadania:
Do zadań WCZK zgodnie z Ustawą (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590) należą:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

Dostępność:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Informacje:
W Polsce istnieją 16 Centra Zarządzania Kryzysowego, jeden dla każdego województwa.

Źródło:
1) Dz.U. 2013 poz. 1166 – Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
2) www.czk.pl

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

286 total views, 1 views today