999 – pogotowie ratunkoweZadania:
Do zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego zgodnie z Ustawą (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410) należą:
– zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
– podjęcie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych

Dostępność:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Informacje:
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Ustanawia się dzień 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego.

Źródło:
1) Dz.U. 2013 poz. 757 – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

311 total views, 1 views today