Wytyczne 2015Wiedza i praktyka w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej to stale zmieniająca się dziedzina medycyny. W miarę rozwoju wiedzy oraz postępu w nauce i doświadczeniu klinicznym zmienia się w sposób ciągły również praktyka medyczna oraz sposób stosowania leków. Na każdej z osób praktykujących medycynę resuscytacji spoczywa osobista odpowiedzialność za stosowane metody lecznicze, których użycie powinno być oparte na gruntownej wiedzy i umiejętnościach praktycznych z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa własnego i pacjenta.


Wytyczne PRC (Polish Resuscitation Council)
www.prc.krakow.pl

Najważniejsze zmiany
Podsumowanie zmian 2015

Wytyczne
1 – Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC
2 – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna
3 – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
4 – Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych
5 – Wytyczne opieki poresuscytacyjnej 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji i Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii
6 – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
7 – Resuscytacja i wsparcie okresu adaptacyjnego noworodków
8 – Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych
9 – Pierwsza pomoc
10 – Nauczanie i implementacja resuscytacji
11 – Etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia

Plakaty i algorytmy postępowania
Algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia spowodowanego urazem
Algorytm postępowania w przypadku tonięcia, dla ratowników z obowiązkiem udzielenia pomocy
Algorytm postępowania w przypadku zasypania przez lawinę śnieżną
Algorytm postępowania w anafilaksji
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych/ automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS/AED)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Zabiegi resuscytacyjne u noworodków
Resuscytacja wewnątrzszpitalna
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne


Wytyczne ERC (European Resuscitation Council)
www.cprguidelines.eu

Najważniejsze zmiany
Summary of changes 2015

Wytyczne
1 – Executive summary
2 – Adult basic life support and automated external defibrillation
3 – Adult advanced life support
4 – Cardiac arest in special circumstances
5 – Guidelines for post-resuscitation care
6 – Paediatric life support
7 – Resuscitation and support of transition of babies at birth
8 – Initial management of acute coronary syndromes
9 – First aid
10 – Education and implementation of resuscitation
11 – The ethics of resuscitation and end-of-life descisions

Plakaty i algorytmy postępowania
Advanced life support
In-hospital resuscitation
Newborn life support
Basic life support and automated external defibrillation (AED)
Basic life support with the use of an automated external defibrillator (AED)
Pediatric basic life support
Pediatric advanced life support
Anaphylaxis
Avalanche accident
Drowning
Hyperkalaemia
Traumatic cardiac arrest


Wytyczne AHA (American Heart Association)
www.eccguidelines.heart.org

Najważniejsze zmiany
Highlights 2015 EN

Spolszczenie
Highlights 2015 PL

Wytyczne
0 – Editorial Board
1 – Executive Summary
2 – Evidence Evaluation and Management of Conflicts of Interest
3 – Ethical Issues
4 – Systems of Care and Continuous Quality Improvement
5 – Adult Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality
6 – Alternative Techniques and Ancillary Devices for Cardiopulmonary Resuscitation
7 – Adult Advanced Cardiovascular Life Support
8 – Post–Cardiac Arrest Care
9 – Acute Coronary Syndromes
10 – Special Circumstances of Resuscitation
11 – Pediatric Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality
12 – Pediatric Advanced Life Support
13 – Neonatal Resuscitation
14 – Education
15 – First Aid

Plakaty i algorytmy postępowania
System-specific Chains of Survival
Patient’s point of entry
BLS Healthcare Provider Adult Cardiac Arrest Algorithm
Adult Cardiac Arrest Algorithm
ACLS Cardiac Arrest Circular Algorithm
Adult Bradycardia With a Pulse Algorithm
Adult Tachycardia With a Pulse Algorithm
Adult Immediate Post–Cardiac Arrest Care Algorithm
Prehospital Fibrinolytic Checklist
Acute Coronary Syndromes Algorithm
Opioid-Associated Life-Threatening Emergency (Adult) Algorithm
BLS Healthcare Provider Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for the Single Rescuer
BLS Healthcare Provider Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for 2 or More Rescuers
Pediatric Cardiac Arrest Algorithm
Pediatric Bradycardia With a Pulse and Poor Perfusion Algorithm
Pediatric Tachycardia With a Pulse and Poor Perfusion Algorithm
Neonatal Resuscitation Algorithm
Cardiocerebral Resuscitation (CCR) Protocol


Wytyczne HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada)
www.resuscitation.heartandstroke.ca

Najważniejsze zmiany
Highlights of 2015 guidelines

Wytyczne

Plakaty i algorytmy postępowania
Hands Only


Wytyczne ANZCOR (Australian and New Zealand Committee on Resuscitation)
www.nzrc.org.nz
www.resus.org.au

Najważniejsze zmiany
Basic Life Support guidelines Summary of Changes
First Aid guidelines Summary of Changes
Adult Advanced Life Support guidelines Summary of Changes
Paediatric Advanced Life Support guidelines Summary of Changes
Neonatal Resuscitation guidelines Summary of Changes

Wytyczne
Basic Life Support guidelines
First Aid and Specific Emergencies guidelines
Education and Implementation guidelines
Adult Advanced Life Support guidelines
Paediatric Advanced Life Support guidelines
Neonatal Resuscitation guidelines
Acute Coronary Syndromes guidelines

Plakaty i algorytmy postępowania
Basic Life Support
Advanced Life Support for Adults
Advanced Life Support for Infants and Children
Newborn Life Support
Adult Anaphylaxis
Paediatric Anaphylaxis
Choking


Wytyczne RCSA (Resuscitation Coun­cils of Southern Africa)
www.resus.co.za

Najważniejsze zmiany

Wytyczne

Plakaty i algorytmy postępowania
Advanced Cardiac Arrest – Adult & Paediatric
Anaphylaxis Management – Adult & Child
Bradycardia Management
BLS for Healthcare Providers
CPR for Everyone
Choking Algorithm
Newborn Resuscitation Algorithm
Post Cardiac Arrest Care
Tachycardia Management
Memory Card – CPR for Adult or Child
Memory Card – CPR for Baby
Memory Card – Choking Adult or Child
Memory Card – Choking Baby


Wytyczne IAHF (Inter American Heart Foundation)

Najważniejsze zmiany

Wytyczne

Plakaty i algorytmy postępowania


Wytyczne RCA (Resuscitation Coun­cils of Asia)

Najważniejsze zmiany

Wytyczne

Plakaty i algorytmy postępowania
Adult BLS Algorithm

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/51 głosów

756 total views, 1 views today