O numerach alarmowych i innych ważnych numerachInformacje:

Numer alarmowy zgodnie z Art. 2 Pkt. 21 ustawy Prawo telekomunikacyjne to numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, udostępniany służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy.

W Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz.U. 2013 poz. 1281) ustalono 13 numerów alarmowych, w tym 1 wspólny numer alarmowy oraz 12 numerów alarmowych, wszystkie składają się z numerów skróconych.

Numery skrócone – specjalne numery telefoniczne, znacznie krótsze niż normalne numery abonenckie, służące do nawiązywania połączeń alarmowych lub informacyjnych, stosowane w celu łatwiejszego ich zapamiętywania.

W Polsce numery skrócone, zgodnie z planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych § 2.1. Określenia charakteryzujące numerację, podpunkt 8 są to:

 • A) numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej numerami “AUS”, przeznaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań kierowanych na numery alarmowe.

§ 9. Dla numerów skróconych ustala się:

1) formaty numerów AUS:

 • alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, gdzie:
  • 999 – Pogotowie ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego,
  • 998 – Państwowa Straż Pożarna,
  • 997 – policja,
  • 986 – straż miejska,
  • 985 – ratownictwo morskie i górskie,
  • 984 – pogotowie rzeczne,
 • alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb interwencyjnych powołanych do niesienia pomocy w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej, gdzie:
  • 994 – pogotowie wodociągów,
  • 993 – pogotowie ciepłowni,
  • 992 – pogotowie gazowni,
  • 991 – pogotowie elektrowni,
 • alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry):
  • 996 – Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • 995 – Komendant Główny Policji – system Child Alert,
 • informacyjno-koordynacyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla administracji rządowej:
  • 987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Numery trzycyfrowe, zarówno alarmowe jak i informacyjno-koordynacyjne wybiera się bez żadnych poprzedzających je cyfr (np. numeru dostępu dostawcy usług (NDS) czy numeru kierunkowego – wskaźnika strefy numeracyjnej (WSN))

 • B) zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short Codes), z zakresu 11X, gdzie X – jedna, dwie, trzy lub cztery cyfry – w tym wspólny numer alarmowy 112, zwane dalej numerami “HESC”, dostępne w państwach Unii Europejskiej, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub przyjmowaniu zgłoszeń.

§ 9. Dla numerów skróconych ustala się:

3) formaty numerów HESC:

 • 112 – wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,
 • 118CDU – dla usług informacji o numerach,
  • 118000 – informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych
  • 118001 – Biuro Numerów, Informacja o Usługach i Produktach
  • 118712 – informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych
  • 118811 – informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych
  • 118912 – Międzynarodowe Biuro Numerów
  • 118913 – Biuro Numerów
 • 116CDU – dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym,
  • 116000 – Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci
  • 116006 – Telefon zaufania dla ofiar przestępstw
  • 116111 – Telefon zaufania dla dzieci
  • 116117 – Usługa medyczna na żądanie w przypadkach innych niż nagłe
  • 116123 – Telefon wsparcia emocjonalnego
 • pozostałe numery z zakresu 11X, gdzie X ≠ 2, 6, 8, przeznaczone są dla numeracji skróconej,

Numery HESC wybiera się wyłącznie bez wskaźnika międzymiastowego (numeru kierunkowego).

Źródło:
1) Dz.U. 2014 poz. 243 – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
2) Dz.U. 2013 poz. 1281 – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
3) Numeracja
4) Plan numeracji krajowej
5) Wykazy i tablice numeracji – Numery AUS
6) Wykazy i tablice numeracji – Numery HESC
7) Tablice numerów kierowania alarmowego (NKA)

Oceń ten artykuł

Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/51 głosów

393 total views, 1 views today