Z.22-X-18.05

466

Witamy na teście Z.22-X-18.05.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

Czytaj uważnie wszystkie zadania.

 

POWODZENIA !!!

Zadanie 1.
Który sprzęt ratowniczy przedstawiono na rysunku?
Zadanie 2.
Na rysunku przedstawiono sprzęt do wytwarzania i podawania
Zadanie 3.
Ile wynosi nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego przez wytwornicę pianową WP 2/150?
Zadanie 4.
Który rodzaj bosaka został przedstawiony na ilustracji?
Zadanie 5.
Jakie parametry pracy posiada rozpieracz ramieniowy o oznaczeniu AS 40/780-15?
Zadanie 6.
Urządzenie służące do wytwarzania i podawania piany przedstawione na rysunku, to
Zadanie 7.
Do uniesienia betonowej płyty zostały użyte dwa ratownicze pneumatyczne siłowniki wysokociśnieniowe. Jeden z nich posiadał siłę unoszenia 350 kN, a drugi 290 kN. Podczas wykorzystania ich ułożenia w systemie jeden na drugi (stos) maksymalna siła unoszenia tego zestawu wynosiła
Zadanie 8.
Które urządzenie przedstawiono na rysunku?
Zadanie 9.
W celu dobrania łańcucha do pilarki należy sprawdzić jaka jest długość prowadnicy oraz
Zadanie 10.
Którego zasysacza liniowego należy użyć podczas budowy linii gaśniczej z odcinków W52 zakończonych wytwornicą pianową WP 2/75, aby uzyskać efektywne podawanie piany gaśniczej?
Zadanie 11.
Przy jakim ciśnieniu powinien uruchomić się sygnalizator akustyczny w nadciśnieniowym powietrznym aparacie butlowym?
Zadanie 12.
Ciśnienie w przewodzie butlowego powietrznego aparatu nadciśnieniowego z manometrem jest
Zadanie 13.
Kiedy należy wykonać kontrolę szczelności maski?
Zadanie 14.
Ułożenie w stos dwóch poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych podnoszących powoduje zwiększenie
Zadanie 15.
AWP -25z AB jest oznaczeniem agregatu
Zadanie 16.
Podstawowym mechanizmem gaśniczym piany jest
Zadanie 17.
Które cechy posiada samochód gaśniczy oznaczony jako GBA 2,5/16?
Zadanie 18.
Stanowiska wodne do poboru wody do celów gaśniczych mogą być organizowane jako stałe oraz
Zadanie 19.
Ze względu na usytuowanie prądownika w stosunku do pożaru wyróżnia się stanowiska gaśnicze
Zadanie 20.
Linię gaśniczą zbudowaną z odcinków W52, prowadzoną po drabinie ratowniczej dwuprzęsłowej wysuwanej, należy zabezpieczyć
Zadanie 21.
Linię wężową prowadzoną prostopadle do osi jezdni należy zabezpieczyć przed poruszającymi się pojazdami za pomocą
Zadanie 22.
Jak nazywa się system łączności, w którym nadawanie i odbiór są umożliwione na przemian w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu jednej częstotliwości?
Zadanie 23.
Zjawisko BLEVE może wystąpić podczas
Zadanie 24.
Samozapalenie sodu może nastąpić w wyniku
Zadanie 25.
Do gaszenia pożaru użyto 6 prądów gaśniczych. Zdarzenie to ze względu na wielkość zostanie zakwalifikowane jako pożar
Zadanie 26.
Niewidzialny płomień charakteryzuje spalanie
Zadanie 27.
Podczas zwiększania się stężenia utleniacza w mieszaninie z paliwem następuje
Zadanie 28.
Które cechy określają tlenek węgla?
Zadanie 29.
Która forma działania taktycznego polega na oddziaływaniu na ognisko pożaru w celu przerwania procesu spalania?
Zadanie 30.
Podczas prowadzenia korespondencji radiowej, zgodnie z zasadami organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP, można przekazywać informacje zawierające
Zadanie 31.
Który kryptonim okólnikowy oznacza stanowisko wodne?
Zadanie 32.
Którą informację przekazuje ratownik, wykonując gesty w sposób przedstawiony na rysunku?
Zadanie 33.
Który rodzaj prądu gaśniczego należy zastosować w sytuacji, gdy środek gaśniczy należy podać na dużą odległość?
Zadanie 34.
Pluton utworzony przez podmioty KSRG na potrzeby realizacji działań ratowniczych to pododdział w sile
Zadanie 35.
Zastęp to pododdział liczący od
Zadanie 36.
Planowanie, organizowanie i realizacja działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska i mienia określane jest mianem ratownictwa
Zadanie 37.
Który rodzaj przenośnej drabiny pożarniczej można wykorzystać do ewakuacji ludzi?
Zadanie 38.
Produktami końcowymi całkowitej neutralizacji kwasu solnego węglanem wapnia są
Zadanie 39.
Jaką objętość piany wykorzystano podczas gaszenia pożaru, jeżeli liczba spienienia wytworzonej piany wynosiła 12 oraz zużyto 9 700 litrów wody, a wodny roztwór środka pianotwórczego miał stężenie 3%?
Zadanie 40.
Wtórna medyczna segregacja poszkodowanych jest realizowana