Test z KPP


Test z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Witamy na teście z KPP (data ostatniej aktualizacji testu: 21.06.2017 r.)

 

Do rozwiązania masz 30 losowo wybranych pytań spośród 239 dostępnych.

Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

Dla przypomnienia na egzaminie z KPP możesz zrobić tylko trzy błędy.

 

POWODZENIA !!!

Imię
1. Nr 133. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów łagodnej niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego, działania ratownika polegają na:
2. Nr 17. Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
3. Nr 165. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
4. Nr 202. Które z poniższych objawów występujących u osoby dorosłej, która w trakcie jedzenia zakrztusiła się pokarmem, są charakterystyczne dla ciężkiej niedrożności dróg oddechowych?
1) bezgłośny kaszel;
2) głośny kaszel;
3) niemożność oddychania;
4) postępująca utrata przytomności;
5) możliwość swobodnego mówienia.
Prawidłowa odpowiedź to:
5. Nr 205. Które ze stwierdzeń odnoszących się do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u nieprzytomnej osoby dorosłej z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym są prawdziwe?
1) przed rozpoczęciem serii oddechów ratowniczych należy podjąć próbę usunięcia palcem z jamy ustnej niewidocznych ciał obcych;
2) należy rozpocząć RKO od uciskania klatki piersiowej pomimo wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej;
3) należy sprawdzić zawartość jamy ustnej w poszukiwaniu ciała obcego przed rozpoczęciem każdej następnej serii oddechów ratowniczych;
4) należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej tylko w sytuacji braku tętna na tętnicy szyjnej;
5) uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze należy prowadzić w sekwencji 30:2.
Prawidłowa odpowiedź to:
6. Nr 224. W przypadku 2-letniego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego nie może nabrać powietrza, straciło przytomność i upadło na ziemię, prawidłowe postępowanie polega na:
7. Nr 228. W przypadku 6-miesięcznego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem, jest przytomne, głośno kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:
8. Nr 177. U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
9. Nr 101. Spośród wymienionych czynności, do zakresu pierwszej pomocy medycznej, udzielanej przez ratowników KSRG, nie należy:
10. Nr 126. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące relacji między resuscytacją (CPR) i Automatyczną Defibrylacją Zewnętrzną (AED):
11. Nr 105. Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być:
1) wyłącznie osoba posiadająca dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) osoba której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:
12. Nr 128. U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczyna się od:
13. Nr 196. Jeśli podczas oceny czynności życiowych nadal masz wątpliwości czy doszło do zatrzymania krążenia powinieneś:
14. Nr 47. Jesteś świadkiem wypadku samochodu-cysterny, na drogę wycieka płyn, który daje biało-żółty dym. Jakie działania podejmujesz?
1) natychmiast udajesz się do kabiny by wyciągnąć kierowcę z kabiny;
2) zatrzymujesz nadjeżdżające pojazdy;
3) dzwonisz na nr 998 i podajesz informacje o zdarzeniu i numery tablicy informacyjnej z samochodu;
4) jak najszybciej oddalasz się z miejsca zdarzenia by nie ulec zatruciu;
5) oczekujesz na przybycie służb ratowniczych.
Prawidłowa odpowiedź to:
15. Nr 32. Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że:
16. Nr 137. Bawisz się z dziećmi w pokoju, w którym jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst towarzyszący każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, zaczyna sinieć. Twoim zdaniem u niemowlęcia doszło do:
17. Nr 98. Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:
1) odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
2) przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
3) teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
4) rodzaju zdarzenia;
5) aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.
Prawidłowa odpowiedź to:
18. Nr 27. W przypadku osoby posypanej nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:
19. Nr 215. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 6-letniego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać z częstotliwością:
20. Nr 55. Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:
21. Nr 117. Wskaż prawidłową kolejność czynności jakie należy wykonać po wezwaniu pomocy u nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to:
22. Nr 67. U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie życia poszkodowanego:
23. Nr 213. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:
24. Nr 187. Przy przepływie 15 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra wypełnionej tlenem sprężonym do 150 atmosfer wystarczy na:
25. Nr 96. Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa „czerwona” to grupa o najwyższym priorytecie:
26. Nr 102. Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
27. Nr 169. W strefie dokonywania defibrylacji:
28. Nr 136. Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
29. Nr 153. Ratownik będący liderem zespołu podczas oceny wstępnej i badania:
30. Nr 156. Badanie szyi chorego z obrażeniami pourazowymi nie obejmuje:


Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Half4.6/55 głosów

797 total views, 10 views today