Test z KPP


Test z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Witamy na teście z KPP (data ostatniej aktualizacji testu: 21.06.2017 r.)

 

Do rozwiązania masz 30 losowo wybranych pytań spośród 239 dostępnych.

Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

Dla przypomnienia na egzaminie z KPP możesz zrobić tylko trzy błędy.

 

POWODZENIA !!!

Imię
1. Nr 79. U poszkodowanego z rozległą raną powłok i obrażeniami narządów jamy brzusznej ratownik powinien:
2. Nr 203. Które z poniższych objawów występujących u dziecka, które w trakcie jedzenia zakrztusiło się pokarmem, są charakterystyczne dla łagodnej niedrożności dróg oddechowych?
1) bezgłośny kaszel;
2) głośny kaszel;
3) sinica;
4) możliwość nabrania powietrza przed kaszlem;
5) głośny płacz.
Prawidłowa odpowiedź to:
3. Nr 58. Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast:
4. Nr 144. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
5. Nr 146. Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
6. Nr 170. Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
7. Nr 90. Opatrunek uciskowy stosuje się:
8. Nr 162. Nawrót kapilarny badamy uciskając:
9. Nr 138. Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna. Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Udrożniłeś drogi oddechowe. Aby ocenić czy nieprzytomna oddycha należy:
10. Nr 167. Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:
11. Nr 122. Podczas oceny stanu neurologicznego poszkodowanego korzystamy ze skali AVPU. Co oznaczają poszczególne litery tej skali:
12. Nr 64. Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:
13. Nr 5. Czas nawrotu kapilarnego:
14. Nr 85. Kołnierz szyjny służy do:
15. Nr 18. Częstym powikłaniem uciśnięć klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest/są:
16. Nr 91. W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:
17. Nr 77. Wskaż prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
18. Nr 22. Najczęstszą przyczyną zgonu u osób, które uległy zatruciu substancjami wpływającymi na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego jest/są:
19. Nr 176. Wskaż, co nie jest zabronione podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu:
20. Nr 43. Wskaż prawidłową sekwencję postępowania z osobą w stanie wychłodzenia:
1) przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania;
2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem - działa rozgrzewająco;
3) kontrola podstawowych czynności życiowych;
4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę;
5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.
Prawidłowa odpowiedź to:
21. Nr 199. Która z poniższych metod tlenoterapii zapewnia uzyskanie około 85% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej?
22. Nr 66. Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1) tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
2) podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
3) aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
4) tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
5) zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.
Prawidłowa odpowiedź to:
23. Nr 220. Udzielasz pomocy dorosłej osobie potrąconej przez samochód osobowy.
Ofiara leży na plecach, jest głęboko nieprzytomna, a ty utrzymujesz drożność dróg oddechowych metodą wysunięcia żuchwy. W pewnym momencie poszkodowany zaczyna wymiotować. Prawidłowe postępowanie w pierwszej kolejności będzie polegało na:
24. Nr 130. Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej powinien wynosić:
25. Nr 118. Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowolędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
26. Nr 137. Bawisz się z dziećmi w pokoju, w którym jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst towarzyszący każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, zaczyna sinieć. Twoim zdaniem u niemowlęcia doszło do:
27. Nr 195. Jaka jest prawidłowa kolejność czynności niezbędnych do skutecznej resuscytacji osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia według koncepcji zwanej „łańcuchem przeżycia”?
1) wczesna defibrylacja;
2) wczesne wezwanie pomocy;
3) wczesne rozpoczęcie RKO;
4) opieka poresuscytacyjna;
5) wczesne rozpoznanie.
Prawidłowa odpowiedź to:
28. Nr 190. Skręcenie stawu skokowego:
29. Nr 86. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
30. Nr 3. Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:


Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Half4.7/57 głosów

1,552 total views, 21 views today