Test z KPP


Test z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Witamy na teście z KPP (data ostatniej aktualizacji testu: 21.06.2017 r.)

 

Do rozwiązania masz 30 losowo wybranych pytań spośród 239 dostępnych.

Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

Dla przypomnienia na egzaminie z KPP możesz zrobić tylko trzy błędy.

 

POWODZENIA !!!

Imię
1. Nr 156. Badanie szyi chorego z obrażeniami pourazowymi nie obejmuje:
2. Nr 150. Podczas oceny wstępnej i badania urazowego przy poszkodowanym powinno być, w miarę możliwości:
3. Nr 194. Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
4. Nr 68. Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:
5. Nr 33. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:
6. Nr 24. Wskaż prawidłową kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:
1) wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;
2) ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
3) wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
4) wezwiesz Zespół Ratownictwa Medycznego i straż pożarną
5) opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:
7. Nr 98. Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:
1) odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
2) przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
3) teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
4) rodzaju zdarzenia;
5) aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.
Prawidłowa odpowiedź to:
8. Nr 54. Jesteś świadkiem palenia opon z okazji „sobótek”:
9. Nr 230. W przypadku dorosłej osoby, która podczas jedzenia zakrztusiła się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych nie może nabrać powietrza, straciła przytomność i upadła na ziemię, prawidłowe postępowanie polega na:
10. Nr 190. Skręcenie stawu skokowego:
11. Nr 80. Spośród wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników, nie należy:
12. Nr 146. Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
13. Nr 201. Które z poniższych działań negatywnie wpływa na efektywność uciśnięć klatki piersiowej obniżając skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej?
14. Nr 136. Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
15. Nr 161. Jeśli podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi głowy zauważysz wyciekające płyny z uszu i nosa, to:
16. Nr 137. Bawisz się z dziećmi w pokoju, w którym jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst towarzyszący każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, zaczyna sinieć. Twoim zdaniem u niemowlęcia doszło do:
17. Nr 23. W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:
18. Nr 37. Oparzenie ciężkie to:
19. Nr 13. Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 55 lat. Co robisz?
20. Nr 77. Wskaż prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
21. Nr 1. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
22. Nr 114. U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje się pozycję bezpieczną. Wskaż stwierdzenie fałszywe:
23. Nr 62. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem, działania pilne należy wykonać w następującej kolejności:
1) tlenoterapia;
2) odkażenie rany;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
4) ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej;
5) założenie opatrunku osłaniającego.
Prawidłowa odpowiedź to:
24. Nr 227. W przypadku 6-miesięcznego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego nie może nabrać powietrza, straciło przytomność, jest wiotkie, prawidłowe postępowanie polega na:
25. Nr 143. Ocena wstępna chorego w zdarzeniu pojedynczym nie powinna trwać dłużej niż:
26. Nr 115. Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:
27. Nr 221. Udzielasz pomocy dorosłej osobie, która jest nieprzytomna, oddycha płytko, wolno i nieregularnie. W pewnym momencie doszło do zatrzymania oddechu, tętno na tętnicy szyjnej jest wyczuwalne. Z jaką częstotliwością będziesz prowadził wentylację zastępczą za pomocą worka samorozprężalnego i maski twarzowej?
28. Nr 202. Które z poniższych objawów występujących u osoby dorosłej, która w trakcie jedzenia zakrztusiła się pokarmem, są charakterystyczne dla ciężkiej niedrożności dróg oddechowych?
1) bezgłośny kaszel;
2) głośny kaszel;
3) niemożność oddychania;
4) postępująca utrata przytomności;
5) możliwość swobodnego mówienia.
Prawidłowa odpowiedź to:
29. Nr 205. Które ze stwierdzeń odnoszących się do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u nieprzytomnej osoby dorosłej z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym są prawdziwe?
1) przed rozpoczęciem serii oddechów ratowniczych należy podjąć próbę usunięcia palcem z jamy ustnej niewidocznych ciał obcych;
2) należy rozpocząć RKO od uciskania klatki piersiowej pomimo wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej;
3) należy sprawdzić zawartość jamy ustnej w poszukiwaniu ciała obcego przed rozpoczęciem każdej następnej serii oddechów ratowniczych;
4) należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej tylko w sytuacji braku tętna na tętnicy szyjnej;
5) uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze należy prowadzić w sekwencji 30:2.
Prawidłowa odpowiedź to:
30. Nr 144. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:


Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Half4.5/54 głosów

509 total views, 8 views today