Z.22-X-13.05 – Czerwiec 2013 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-13.05 – Czerwiec 2013 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Wykonujesz rozkazy kierującego podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
1. Podanie prądu gaśniczego na powierzchnię pożaru.
1.1. Wykonaj rozwinięcie linii głównej składającej się z 2 odcinków W 75 i podłącz ją do rozdzielacza oraz nasady zasilającej linię gaśniczą.
1.2. Wykonaj rozwinięcie linii gaśniczej składającej się z 2 odcinków W 52, zakończonych prądownicą wodną PW 52.
1.3. Użyj siodełka wężowego podczas prowadzenia linii gaśniczej przez pionową przeszkodę (ściana).
1.4. Przygotuj i załóż aparat ochrony dróg oddechowych do pracy.
1.5. Przekaż sygnał (asystent) znakiem gestowym o podaniu wody na linię główną i na linię gaśniczą i podaj prąd gaśniczy na powierzchnię pożaru.
1.6. Użyj urządzenia detekcyjnego do pomiaru stężenia tlenu.
1.7. Zwiń sprzęt ratowniczo-gaśniczy do stanu początkowego.
2. Oświetlenie terenu akcji.
2.1. Przygotuj do pracy agregat prądotwórczy.
2.2. Spraw 1 lampę halogenową na statywie (najaśnicę).
2.3. Podłącz lampę i uruchom agregat.
2.4. Zwiń sprzęt i umieść na macie sprzętowej.

Na stanowiskach egzaminacyjnych masz przygotowany sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny do wykonania zadania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
– podany prąd gaśniczy na powierzchnie pożaru;
– odwodniony i zwinięty sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
– oświetlony teren akcji;
– zwinięty sprzęt ratowniczy;
oraz
– przebieg wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1 (pośredni): Podany prąd gaśniczy na powierzchnie pożaru
1 – linia główna wykonana z 2 odcinków
2 – linia gaśnicza wykonana z 2 odcinków
3 – linia główna podłączona do nasady tłocznej
4 – linia wężowa połączona z rozdzielaczem
5 – siodełko wężowe umiejscowione na linii gaśniczej
6 – prąd gaśniczy podany na powierzchnię pożaru

Rezultat 2 (końcowy): Odwodniony i zwinięty sprzęt ratowniczo-gaśniczy
1 – sprzęt ratowniczo-gaśniczy odwodniony
2 – sprzęt ratowniczo-gaśniczy zwinięty do stanu początkowego

Rezultat 3 (pośredni): Oświetlenie terenu akcji
1 – agregat prądotwórczy uziemiony
2 – agregat prądotwórczy uruchomiony
3 – stojak lampy rozstawiony
4 – halogen zamontowany na stojaku
5 – przewód lampy podłączony do gniazda agregatu

Rezultat 4 (końcowy): Zwinięty sprzęt ratowniczy
1 – sprzęt ratowniczy zwinięty
2 – sprzęt ratowniczy umieszczony na macie sprzętowej

Przebieg 1: Przebieg wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych
1 – do pomiaru stężenia tlenu zdający użył sprzętu kontrolno-pomiarowego
2 – zdający używał sprzętu i środków ochrony indywidualnej
3 – zdający pracował w aparacie ochrony dróg oddechowych
4 – czynności ratowniczo gaśnicze zdający wykonywał zgonie z przepisami bhp
5 – zdający stosował zasady taktyki ratowniczo-gaśniczej

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

270 total views, 1 views today