Z.22-X-13.08 – Sierpień 2013 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-13.08 – Sierpień 2013 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj poniższe rozkazy Kierownika Działań Ratowniczych podczas akcji ratowniczej:

I. Zabezpieczenie działań ratowniczych prądem gaśniczym podczas wypadku drogowego:
1. Spraw linię główną z jednego odcinka W-75 zakończoną rozdzielaczem – podłącz linię do nasady zasilającej.
2. Spraw linię gaśniczą z jednego odcinka W-52 zakończoną prądownicą pianową.
3. Podaj znaki gestowe do nawodnienia linii wężowych.
4. Przyjmij pozycję „stojąc” w sprzęcie ochrony dróg oddechowych (gotowość podania prądu zgłoś Przewodniczącemu ZNCP).
5. Podaj prąd gaśniczy w wyznaczone miejsce.

II. Rozmontowanie pojazdu:
1. Wykonaj stabilizację pojazdu.
2. Zaznacz markerem na pojeździe miejsca cięcia, przy odginaniu dachu do tyłu.
3. Zaznacz markerem szyby pojazdu do usunięcia, przy odginaniu dachu do tyłu.
4. Połącz przewody hydrauliczne z urządzeniem tnącym (gotowość uruchomienia pompy hydraulicznej zgłoś Przewodniczącemu ZNCP).
5. Uruchom pompę hydrauliczną.
6. Przetnij urządzeniem tnącym przygotowany na stanowisku element metalowy.
7. Zwiń sprzęt ratowniczy i gaśniczy i umieść na macie w stanie początkowym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
– zabezpieczenie działań ratowniczych prądem gaśniczym,
– przygotowany sprzęt ratowniczy i miejsce zdarzenia do rozmontowywania pojazdu,
– przecięty urządzeniem tnącym element metalowy i zwinięty sprzęt ratowniczy i gaśniczy,
oraz
– przebieg wykonania czynności ratowniczych.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. pośredni – Zabezpieczenie działań ratowniczych prądem gaśniczym
1 – Linia główna wykonana jest z jednego odcinka W-75, zakończona rozdzielaczem i podłączona do nasady zasilającej linie wężowe
2 – Linia gaśnicza wykonana jest z jednego odcinka W-52 i zakończona prądownicą pianową
3 – Znak gestowy podany przez zdającego odpowiada znakowi „nawodnienie linii gaśniczej”
4 – Pozycja zdającego “stojąc”, zdający zabezpieczony sprzętem ochrony dróg oddechowych, ma założoną maskę na twarz, automat podpięty
5 – Prąd gaśniczy podany w wyznaczone miejsce
Uwaga, oceniać po zgłoszeniu przez zdającego gotowości wykonania czynności

Rezultat 2. pośredni – Przygotowany sprzęt ratowniczy i miejsce zdarzenia do rozmontowywania pojazdu
1 – Pojazd jest ustabilizowany
2 – Elementy karoserii, które będą cięte lub przecinane (przy odginaniu dachu do tyłu), są oznaczone w miejscach bezpiecznych (niewzmocnionych)
3 – Szyby, które należy usunąć przy odginaniu dachu do tyłu, są oznaczone
4 – Przewody hydrauliczne są połączone z urządzeniem tnącym
5 – Pompa hydrauliczna jest uruchomiona

Rezultat 3. końcowy – Przecięty urządzeniem tnącym element metalowy i zwinięty sprzęt ratowniczy i gaśniczy
1 – Wskazany element metalowy jest przecięty w całości
Uwaga, oceniać po zgłoszeniu przez zdającego gotowości wykonania czynności
2 – Wskazany element metalowy przecięty jest urządzeniem tnącym pod kątem prostym
3 – Sprzęt ratowniczy i gaśniczy jest zwinięty i ułożony na macie w stanie początkowym
4 – Linie wężowe są odwodnione w stronę pożaru

Przebieg czynności ratowniczych
1 – Wykonuje wszystkie czynności ratownicze w środkach ochrony indywidualnej – hełm, rękawice, ubranie
2 – Wykonuje prawidłowo czynności związane z przygotowaniem, sprawieniem, zwinięciem sprzętu – nie rzuca sprzętu na podłoże
3 – Wykonuje czynności ratownicze w sposób płynny, w kolejności: linia główna, rozdzielacz, linia gaśnicza, prądownica
4 – Rozwija i zwija linię główną i gaśniczą w podwójny krąg

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

393 total views, 1 views today