Z.22-X-14.01 – Styczeń 2014 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-14.01 – Styczeń 2014 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Wykonujesz rozkazy kierującego podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
1. Sprawienie linii gaśniczych
1.1. Wykonaj rozwinięcie pierwszej linii gaśniczej składającej się z 2 odcinków W 52, zakończonych prądownicą typu turbo jet.
1.2. Wykonaj rozwinięcie trzeciej linii gaśniczej składającej się z 2 odcinków W 75, zakończonych kurtyną wodną.
1.3. Obie linie poprowadź przez przeszkodę – ścianę – i zabezpiecz je siodełkiem wężowym (pierwsza linia) i podpinką wężową (trzecia linia).
1.4. Zabezpiecz możliwość przejazdu samochodem osobowym przez linię główną na pierwszych odcinkach za rozdzielaczem.
2. Użycie prądów wody
2.1. Przygotuj i załóż aparat i maskę ochrony układu oddechowego do pracy (praca w podpiętym aparacie).
2.2. Uruchom na rozdzielaczu kurtynę wodną.
2.3. Zajmij stanowisko prądownika, przekaż sygnał asystentowi drogą radiową o podaniu wody na linię gaśniczą i podaj prąd rozproszony.
2.4. Na polecenie egzaminatora przekaż sygnał asystentowi drogą radiową o zatrzymaniu wody na linii gaśniczej i kurtynę.
2.5. Zwiń sprzęt i umieść przy samochodzie.
3. Otwarcie przedziału silnikowego samochodu.
3.1. Spraw zestaw hydrauliczny zakończony nożycami.
Zgłoś egzaminatorowi (poprzez podniesienie ręki) gotowość użycia nożyc hydraulicznych.
3.2. Przetnij przy użyciu nożyc hydraulicznych metalowy element uniemożliwiający otwarcie maski przedziału silnika pojazdu, maskę pozostaw otwartą i zabezpieczoną przed zamknięciem.
3.3. Zwiń i uporządkuj sprzęt .

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
– sprawione linie gaśnicze,
– przygotowany do użycia zestaw hydrauliczny,
– otwarty przedział silnikowy samochodu,
– zwinięty i uporządkowany sprzęt (w tym zestaw hydrauliczny) po zakończeniu pracy
oraz
– użycie prądów wody.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1 – Sprawione linie gaśnicze
1 – obie linie gaśnicze są wykonane z 2 odcinków
2 – III linia wężowa wykonana z odcinków W 75
3 – linie gaśnicze są podłączone do rozdzielacza
4 – mostki przejazdowe są umiejscowione za rozdzielaczem na pierwszych odcinkach linii wężowych.
5 – linie wężowe przechodzące przez ścianę są zabezpieczone siodełkiem wężowym (pierwsza linia) i podpinką (trzecia linia)

Przebieg 1 – Użycie prądów wody
1 – aparat ochrony układu oddechowego z maską jest założony i uruchomiony
2 – założona kominiarka zabezpieczająca
3 – kurtyna wodna jest uruchomiona
4 – podany prąd rozproszony
5 – została przekazana przez radio komenda ,,pierwsza linia woda naprzód”

Rezultat 2 – Przygotowanie do użycia zestawu hydraulicznego
1 – narzędzia (nożyce) są podłączone do przewodów
2 – przewody są podłączone do pompy hydraulicznej
3 – zaślepki przewodów są połączone ze sobą

Rezultat 3 – Otwarty przedział silnikowy samochodu
1 – śruba zabezpieczająca jest przecięta (nożycami hydraulicznymi)
2 – maska samochodu jest podniesiona i zabezpieczona
3 – podczas wykonywania cięcia założone rękawice ochronne oraz opuszczona przyłbica hełmu/okulary ochronne

Rezultat 4 – Zwinięty i uporządkowany sprzęt po zakończeniu pracy
1 – odcinki wężowe rozłączone
2 – sprzęt jest odwodniony
3 – odcinki wężowe zwinięte w podwójny krąg
4 – cały sprzęt znajduje się w początkowym miejscu (jak przed przystąpieniem do ćwiczenia)
5 – nożyce hydrauliczne są złożone po użyciu (końcówki mają się stykać)
6 – zestaw hydrauliczny jest zwinięty do stanu pierwotnego na macie sprzętowej

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

240 total views, 1 views today