Z.22-X-16.04 – Kwiecień 2016 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-16.04 – Kwiecień 2016 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj poniższe rozkazy Kierownika Działań Ratowniczych podczas akcji ratowniczej.
1. Zmontuj zestaw poduszek pneumatycznych.
2. Unieś bal drewniany najpierw z jednej strony, potem z drugiej, z wykorzystaniem zestawu poduszek pneumatycznych i klinów (gotowość do uniesienia bała zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki). Bal nie może powtórnie zsunąć się z poduszek na nogi poszkodowanego.
3. Podłóż drewniane podpory pod bal.
4. Wyciągnij nogi poszkodowanego (manekina) spod bała, ułóż poszkodowanego na desce ratowniczej i przygotuj do transportu.
5. Sprawdź położenie bała, aby było stabilne i równoległe względem podłoża oraz umożliwiało bezpieczne przecięcie bała.
6. Uruchom pilarkę „na ziemi” i przetnij drewniany bal z jednego końca w wyznaczonym miejscu, tak aby grubość ciętego fragmentu była jednakowa (gotowość do uruchomienia pilarki i cięcia bała zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki).
7. Rozmontuj i wyczyść używany sprzęt i ułóż na macie sprzętowej w stanie początkowym. Pilarkę tylko przeczyść bez rozkręcania.
Zadanie wykonaj wykorzystując wyposażone stanowisko egzaminacyjne. Podczas wykonywania rozkazów przestrzegaj zasad bezpiecznej pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
– uniesiony bal,
– uwolniony i ułożony na desce ratowniczej poszkodowany,
– przecięty bal drewniany,
– zwinięty sprzęt ratowniczy
oraz
– przebieg czynności ratowniczych.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Uniesiony bal
1 – Zmontowany zestaw poduszek pneumatycznych
2 – Ustawione ciśnienie na manometrze umożliwiło podniesienie bała
3 – Bal drewniany uniesiony z jednej strony, nie zsunął się z poduszki/poduszek pneumatycznych i nie przygniótł powtórnie nóg poszkodowanego
4 – Bal drewniany uniesiony z drugiej strony, nie zsunął się z poduszki/poduszek pneumatycznych i nie przygniótł powtórnie nóg poszkodowanego
5 – Bal drewniany uniesiony w sposób umożliwiający podłożenie podpór
6 – Podpory (belki drewniane) umieszczone pod balem. Bal zaklinowany

Rezultat 2. Uwolniony i ułożony na desce ratowniczej poszkodowany
1 – Nogi poszkodowanego wyciągnięte spod bała
2 – Poszkodowany ułożony na desce ratowniczej i zapięty pasami

Rezultat 3. Przecięty bal drewniany
1 – Bal drewniany przecięty w wyznaczonym miejscu
2 – Odcięty kawałek bala jest o grubości co najmniej 10 cm (w najgrubszym miejscu)
3 – Różnica grubości między najszerszym a najwęższym miejscem ciętego fragmentu bała wynosi mniej niż 3 cm

Rezultat 4. Zwinięty sprzęt ratowniczy
1 – Zestaw poduszek pneumatycznych rozmontowany
2 – Sprzęt ratowniczy wyczyszczony, pilarka tylko przeczyszczona bez rozkręcania
3 – Sprzęt ratowniczy ułożony na macie sprzętowej w stanie początkowym

Przebieg 1. Przebieg czynności ratowniczych
Zdający:
1 – wykonał czynności ratownicze w sprzęcie ochrony osobistej – przez cały czas wykonywania zadania miał założone: na głowie hełm, a w czasie cięcia rękawice
2 – ułożył bal drewniany stabilnie i równolegle do podłoża
3 – miał w czasie cięcia bała założone ochraniacze na nogi, na twarzy opuszczoną przyłbicę hełmu
4 – uruchomił pilarkę do drewna trzymając ręką uchwyt górny oraz przytrzymując nogą uchwyt dolny
5 – wykonał cięcie trzymając pilarkę dwiema rękami
6 – odkładał i przemieszczał pilarkę kiedy łańcuch był w bezruchu

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

459 total views, 1 views today