Z.22-X-17.05 – Maj 2017 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-17.05 – Maj 2017 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Będąc na stanowisku egzaminacyjnym nawiąż kontakt z egzaminatorem, wykorzystując radiotelefon przenośny oraz stosując zasady organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Twój kryptonim radiowy to: RATOWNIK + nr stanowiska. Kryptonim egzaminatora to: EGZAMINATOR 1.
Przygotuj linię wężową do podawania prądu zwartego wody (na sucho). W tym celu spraw od nasady tłocznej motopompy linię główną złożoną z dwóch odcinków węża W-75 zakończoną rozdzielaczem oraz linię gaśniczą z jednego odcinka węża W-52. Linię główną przeprowadź przez symulowaną przeszkodę terenową (rów) z wykorzystaniem przęsła drabiny nasadkowej. Każdorazowe przejście przez symulowaną przeszkodę terenową realizuj z użyciem przęsła drabiny nasadkowej.
Zakończenie czynności związanych ze sprawianiem linii wężowej zgłoś egzaminatorowi z wykorzystaniem radiotelefonu. Zwiń linię wężową, stosując zasady taktyki, a sprzęt złóż do pozycji wyjściowej.
Następnie na przygotowanym trójnogu zbuduj stanowisko do ewakuacji pionowej z zastosowaniem bloczka ruchomego oraz taśmy stanowiskowej i karabinka. Wykorzystując linę alpinistyczną, wykonaj na manekinie węzeł ratowniczy (skrajny tatrzański) i zabezpiecz go. Na drugim wolnym końcu liny wykonaj węzeł ósemka z pętlą. Przygotuj układ wyciągowy w celu uniesienia manekina z podłoża. Do przygotowania układu wyciągowego możesz korzystać z drabiny nasadkowej. Gotowość do podniesienia manekina zgłoś egzaminatorowi z użyciem radiotelefonu. Stosując zbudowany układ wyciągowy (lina z węzłami, bloczek ruchomy), podnieś manekina tak, aby swobodnie zawisnął na linie (nie dotykał podłoża). Dokonaj demontażu układu wyciągowego do pozycji wyjściowej.
Następnie przygotuj do pracy pilarkę łańcuchową do drewna. Zakończenie czynności zgłoś egzaminatorowi z użyciem radiotelefonu. Następnie w porozumieniu z egzaminatorem przetnij przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym element drewniany, stosując takie zasady jak przy odcinaniu konarów drzewa z kosza drabiny mechanicznej.
Dokonaj demontażu pilarki łańcuchowej do stanu początkowego.
Uwaga. Zadanie wykonaj na wyznaczonym stanowisku egzaminacyjnym. Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej. Ponadto wykonuj czynności zgodnie z zasadami BHP, instrukcjami obsługi sprzętu, obowiązującymi procedurami oraz zasadami postępowania właściwymi dla zawodu ze szczególnym uwzględnieniem taktyki. Wykonuj czynności sprawnie, bez przerw.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
– sprawiona linia wężowa,
– ewakuacja poszkodowanego,
– przecięty element drewniany
oraz
– przebieg sprawienia linii wężowej i przebieg przecięcia elementu drewnianego.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Sprawiona linia wężowa
1 – Sprawiona linia główna z dwóch odcinków W 75
2 – Po rozwinięciu odcinka W 75 łącznik węża podłączony do nasady tłocznej motopompy
3 – Sprawiona linia gaśnicza z jednego odcinka W 52 i zakończona prądownicą wodną
4 – Linia główna prowadzona między bocznicami drabiny nasadkowej
5 – Łączniki odcinków wężowych po zwinięciu w podwójny krąg znajdują się blisko siebie na obwodzie

Rezultat 2: Ewakuacja poszkodowanego
1 – Wykonany węzeł ratowniczy (skrajny tatrzański) wg wzoru 1
2 – Zabezpieczony węzeł ratowniczy (wg wzoru 2 lub 3)
3 – Pętla węzła ratowniczego umieszczona na tułowiu manekina, pod ramionami
4 – Wykonany węzeł ósemka z pętlą (wg wzoru 4)
5 – Manekin uniesiony do góry zwisał swobodnie na linie (nie dotykał podłoża)
6 – Zdemontowany do pozycji wyjściowej układ wyciągowy

Rezultat 3: Przecięty element drewniany
1 – Wykonany montaż pilarki (zamocowana prowadnica, łańcuch założony na prowadnicę)
2 – Ostrza zębów tnących łańcucha ustawione zgodnie z kierunkiem obrotu łańcucha
3 – Napięty łańcuch (ściśle przylega do dolnej strony prowadnicy, lecz można łatwo go obracać ręką wokół prowadnicy)
4 – Uruchomiony silnik pilarki
5 – W czasie próbnego uruchomienia pilarki przy pracującym na wysokich obrotach silniku końcówka prowadnicy była skierowana do podłoża uzyskując ślad wyrzucanego oleju
6 – Wykonane jako pierwsze podcięcie belki drewnianej po stronie włókien ściskanych (od dołu belki)
7 – Wykonane drugie cięcie, rzaz ścinający belki wykonany po stronie włókien rozciąganych (górna warstwa belki)

Przebieg 1: Przebieg sprawiania linii wężowej
1 – Zdający każdorazowo pokonywał improwizowaną przeszkodę terenową z użyciem drabiny nasadkowej
2 – Linia wężowa odwodniona była w kierunku do pożaru
3 – Nawiązanie łączności radiowej głosem każdorazowo miało formę: Egzaminator 1, tu Ratownik (1-6), odbiór

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

539 total views, 1 views today