Z.22-X-18.05 – Maj 2018 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-18.05 – Maj 2018 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj czynności polegające na zbudowaniu zasłony wodnej oraz podawaniu zwartego prądu gaśniczego wody. W tym celu spraw linię główną złożoną z dwóch odcinków węża W-75 zakończoną rozdzielaczem oraz dwie linie gaśnicze. Pierwszą linię gaśniczą spraw z dwóch odcinków węża W-52 zakończoną kurtyną wodną 52. Drugą linię gaśniczą spraw z jednego odcinka W-52 zakończoną prądownicą wodną PW 52. Linię główną przyłącz do nasady tłocznej pompy (lub innej nasady sprzętu do podawania wody znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym). Na linii głównej zastosuj mostki przejazdowe.
Sprawianie linii gaśniczych i podawanie środka gaśniczego wykonaj z użyciem sprzętu ochrony układu oddechowego. Zakończenie czynności związanych z założeniem i podłączeniem sprzętu ochrony układu oddechowego oraz zbudowaniem zasłony wodnej i podawaniem środka gaśniczego zgłoś do egzaminatora poprzez uniesienie ręki do góry. Czynności wykonuj z aktywnym sygnalizatorem bezruchu do momentu uniesienia ręki podczas podawania środka gaśniczego z dwóch linii gaśniczych.
Następnie odwodnij linie wężowe i zwiń sprzęt do pozycji wyjściowej. Złóż sprzęt w wyznaczonym miejscu.
Zwijanie sprzętu możesz realizować bez sprzętu ochrony układu oddechowego.
Następnie dobierz i zamontuj właściwą tarczę do cięcia elementu metalowego. Przygotuj przecinarkę tarczową do pracy. Zakończenie tych czynności zgłoś egzaminatorowi poprzez podniesienie ręki. Następnie po uzyskaniu zgody egzaminatora przetnij element metalowy we wskazanym miejscu. Po zakończeniu cięcia wykonaj demontażu przecinarki do stanu początkowego.
Zakończenie czynności zgłoś poprzez uniesienie ręki do góry.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
– wykonana zasłona wodna;
– podany zwarty prąd gaśniczy,
– przecięty element metalowy
oraz
– przebieg sprawiania linii gaśniczych i podawania środka gaśniczego,
– przebieg przecinania elementu metalowego.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonana zasłona wodna
1 – Sprawiona linia główna z dwóch odcinków W 75
2 – Mostki przejazdowe umieszczone na linii głównej
3 – Sprawiona pierwsza linia gaśnicza z dwóch odcinków W 52
4 – Linia gaśnicza przyłączona do lewej nasady rozdzielacza
5 – Linia gaśnicza zakończona kurtyną wodną 52
6 – Wykonana zasłona ma średnicę minimum 4 metry

Rezultat 2: Podany zwarty prąd gaśniczy
1 – Sprawiona druga linia gaśnicza z jednego odcinka W 52
2 – Linia gaśnicza przyłączona do prawej nasady rozdzielacza
3 – Linia gaśnicza zakończona prądownicą wodną 52
4 – Podany zwarty prąd gaśniczy

Rezultat 3: Przecięty element metalowy
1 – Dobrana tarcza do cięcia metalu
2 – Tarcza tnąca osadzona centrycznie oraz zakręcona
3 – Element metalowy przecięty w wskazanym miejscu

Przebieg 1: Przebieg sprawiania linii gaśniczych i podawania środka gaśniczego
Zdający:
1 – aparat powietrzny miał założony na plecy z zapiętym pasem biodrowym
2 – miał założoną kominiarkę na głowę podczas stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego
3 – sprawiał linie gaśnicze i podawał prąd zwarty w sprzęcie ochrony układu oddechowego
4 – miał maskę założoną na twarzy, automat oddechowy był połączony z maską
5 – stosował rękawice robocze przez cały czas trwania zadania (za wyjątkiem obsługi aparatu powietrznego i montażu tarczy do piły)
6 – miał aktywny sygnalizator bezruchu podczas budowy linii gaśniczych i podawania zwartego prądu gaśniczego
7 – linie wężowe odwodnił w kierunku do pożaru
8 – odcinki węży zwinął w krąg podwójny
9 – łączniki odcinków wężowych po zwinięciu w krąg podwójny ułożył blisko siebie na obwodzie
10 – poruszał się podczas sprawienia i odwodniania zawsze po lewej stronie linii wężowej

Przebieg 2: Przebieg przecinania elementu metalowego
Zdający:
1 – podczas cięcia miał okulary ochronne lub opuszczoną przyłbicę
2 – cięcie elementu metalowego wykonywał dolną częścią tarczy
3 – ustawił osłonę tarczy zabezpieczając się przed iskrzeniem
4 – elementy przecinarki zdemontował do stanu początkowego

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

697 total views, 1 views today